Onze schoolVrije kleuterschool - Gemeenteplein 28 - 1730 Asse

     

02/452 56 55


directie@vrijekleuterschooltpleintje.be

Onze school

Gegevens

Naam :

't Pleintje

Adres :

Gemeenteplein 28 – 1730 Asse

Telefoon :

02/452.56.55

E-mail directrice :

E-mail secretariaat :

Website :

Personeel

Directie

Els Arys

Administratie

Lieve Fieremans


Marita Van Meer

1A

Inge Tytgat en kinderverzorgster Karin

1B

Shari Heyvaert en kinderverzorgster Karin

1C

Annemieke Heijndrickx  en kinderverzorgster Karin

1D

2A

2B

Sofie De Swaef en Jolien Electeur

2C - 3C

Wout Verbeyst en  Sarah Van Ginderachter

3A

3BZorgjuffen


Marjan Van Den Steen en Joke Verstraeten

Bewegingsopvoeding

Martine vertommen

Kinderverzorgster

I.C.T.-coördinator

Jan De Bie

Toezicht

Tamara Van Laethem


Marina Du Bois


Christine Deschuyffeleer


Marleen Smets

Hopsasa

Onze school behoort tot de scholengemeenschap HOPSASA.

Daar behoren bij :   

't Pleintje - Gemeenteplein 28  1730 Asse

De kleine wereld - Nieuwstraat 72  1730 Asse

De Leerheide - Kapellestraat 9 - 1730 Asse-ter-Heide

't Luikertje -  Nijverseelstraat 131   1745 Opwijk

De Lettertuin -  Stwg op Vilvoorde 229   1745 Opwijk

De leertrommel - Schoolstraat 65 A   1745 Opwijk


Schoolbestuur

De Inrichtende Macht (het schoolbestuur) is het eigenlijke bestuursorgaan van de school.

Ze bestaat uit een aantal mensen, die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor het welzijn van de school, de kinderen, de leerkrachten, de ouders.

De Inrichtende Macht komt een aantal maal per jaar samen om onderwerpen over het algemene beleid van de school te bespreken samen met de directie. Zij is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.

Hierbij kan het gaan over aanstellen of ontslaan van personeel, aanwending lestijden, bouwaangelegenheden, infrastructuur, organisatie van de school en het schooljaar, financiële zaken, …

Vanaf 1 september 2002 is er een zeer nauwe samenwerking met het Ascanusinstituut. Vanaf 1 september 2003 maakt onze school deel uit vande scholengemeenschap Asse-Opwijk, een SG bestaande uit 5 autonome vrije basisscholen en kleuterscholen uit de regio Asse-Opwijk, onder de naam Hopsasa (scholengemeenschap nummer 120791).

Ons schoolbestuur is een V.Z.W.


Inrichtende Macht:

Ascanusinstituut V.Z.W. - Nieuwstraat 72 - 1730 Asse - 02/452.70.32

Voorzitter I.M.: E.P. Hugo De Bauw